Shihan Frank Woon-A-Tai
9th Dan
Chief Instructor
Shihan Maureen Woon-A-Tai
8th Dan
Deputy Chief Instructor
Shihan W. Dexter Shim
8th Dan
Deputy Chief Instructor
Shihan Alice Bernstein
8th Dan
IKD Shihan Kai Senate
Shihan Keith DaCosta
8th Dan
IKD Shihan Kai Senate
Shihan Charles Woon-A-Tai
8th Dan
IKD Shihan Kai Senate
Shihan Josef Woon-A-Tai
8th Dan
IKD Shihan Kai Senate
Shihan David Pyke
8th Dan
IKD Shihan Kai Senate
Shihan Paul Bernstein
8th Dan
IKD Shihan Kai Senate
Shihan Bryan Mattias
7th Dan
IKD Shihan Kai
Shihan Marcel Lussier
7th Dan
IKD Shihan Kai
Shihan Guy Bourgon
7th Dan
IKD Shihan Kai
Shihan Hector Sotomayer
8th Dan
IKD Shihan Kai
Shihan Marc Cordice
7th Dan
IKD Shihan Kai
Shihan Claude Deschenes
7th Dan
IKD Shihan Kai
Shihan Bernice Hughes
7th Dan
IKD Shihan Kai
Shihan Frieda Shim
7th Dan
IKD Shihan Kai
Shihan Clive Hinds
7th Dan
IKD Shihan Kai
Shihan David Richards
7th Dan
IKD Shihan Kai
Shihan Janice Pyke
7th Dan
IKD Shihan Kai