• fwikd@bell.net

  • 416-694-8694

Kihon without kumite, is like kata without bunkai.

Toggle Navigation

Shuseki Shihan

Shuseki Shihan Frank Woon-A-Tai

9th Dan

IKD Founder & Chief Instructor

Fuku Shuseki Shihan Maureen Woon-A-Tai

8th Dan

IKD Deputy Chief Instructor

Fuku Shuseki Shihan W. Dexter Shim

8th Dan

IKD Deputy Chief Instructor


IKD Senate

Shihan Alice Bernstein

8th Dan

Shihan Keith DaCosta

8th Dan

Shihan Charles Woon-A-Tai

8th Dan

Shihan Josef Woon-A-Tai

8th Dan

Shihan David Pyke

8th Dan

Shihan Paul Bernstein

8th Dan


Shihan Kai

Shihan Bryan Mattias

7th Dan

Shihan Marcel Lussier

7th Dan

Shihan Guy Bourgon

7th Dan

Shihan Hector Sotomayer

7th Dan

Shihan Marc Cordice

7th Dan

Shihan Claude Deschênes

7th Dan

Shihan Bernice Hughes

7th Dan

Shihan Frieda Shim

7th Dan

Shihan Clive Hinds

7th Dan

Shihan David Richards

7th Dan