Shihan Frieda Shim, 7th Dan

Frieda Shim, 7th Dan

Back to Shihan Kai